web analytics

Eşimin Borcundan Dolayı Üzerime Haciz Gelir Mi?

Yayınlama: 11.06.2024
A+
A-
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2020 yılında mezun olan Nupel Dicle Oyur, 2021 yılında zorunlu stajını bitirerek Diyarbakır’da İdare Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, Tazminat Hukuku ve Aile Hukuku gibi alanlarda çok yönlü bir şekilde avukatlık mesleğini icra etmektedir. Avukatlık mesleğinin yanında tiyatro oyunculuğu da yapmış ve aynı zamanda birçok gönüllü davaya katılmış Oyur, hukuk ve adalet sistemine dair merak edilenlerle Gazetemizde, okurlarıyla buluşuyor.  

Evlilik birliği, toplum açısından önemli bir yer tutar ve bu birliğin sağlıklı işleyişi kamu düzeni için büyük önem taşır. Ancak, evlilik birliği içerisinde çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Eşlerin aralarındaki borçlar konusunda hukuk kuralları aracılığıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Mal rejimi olarak adlandırılan bu uygulama, eşler arasındaki borçların muaccel (vadesi gelmiş) olmasına engel değildir. Borcun ödenmesi durumu, borçlu olan eşi evlilik birliği açısından zor durumda bırakacaksa, borçlu eşin ödeme için süre istemesi mümkündür. Bu durumda borçlu eş, aile mahkemesine başvurarak süre talep edebilir.

Bu tür taleplerde bulunan eşin durumu hâkim tarafından dikkate alındığında, bazı hallerde eşten güvence göstermesi de istenebilir. Evlilik birliği sürerken eşler arasında icra takibi yapılabilir. Alacaklı olan eş, borçlu eşten alacağını tahsil etmek için icra takibi başlatabilir ve bu durum evlilik birliği devam ederken de geçerlidir.

Evlilik Birliği İçerisindeki Borçlar ve Erteleme

Evlilik birliği içerisindeki borçlar, evlilik sırasında veya evlilik öncesinde ortaya çıkabilir. Evlilik birliğinin sürdürülebilmesi için borcun ödenmesi durumu evlilik birliğini tehlikeye sokuyorsa, borçlu eşe ödeme için ek süre tanınabilir. Hâkimin bu konuda takdir yetkisi vardır.

Eşlerin aralarındaki borçlar konusunda evlilik birliği sürerken cebri icra yasağı yoktur. Hâkim, borçlu eşe evlilik birliğine zarar gelmemesi adına süre tanıyabilir ve bu süreçte alacaklı eşin menfaatlerini korumak için tedbirler alabilir. Alacağın teminat altına alınması amacıyla borçlu eşten güvence istenebilir. Borçlu eş, süre talebinde bulunmak için aile mahkemesine başvurmalıdır. Bu erteleme hakkı yalnızca borçlu eşe tanınan bir haktır ve erteleme cebri icra işlemlerini durdurur.

Kocanın Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir Mi?

Evlilik birliği sırasında yapılan borçların sadece borç sahibini etkilemesi söz konusudur. Kocanın borcundan dolayı eşe haciz gelmesi merak edilen bir konudur. Kocanın borcundan dolayı yapılan haciz, eşi etkilemez. Haciz, borçlu olan kocanın maaşına uygulanırken, evin borçlu olmayan eşin üzerine kayıtlı olması durumunda eve haciz gelmesi söz konusu olmaz. Haciz işlemi, borçlu kişinin üzerine olan mallarda uygulanır.

Eşlerin Evlenmeden Önceki Borçları

Evlilik kararı alırken bireyler, geçmişlerini de beraberlerinde getirirler. Bu süreçte eşlerin evlenmeden önceki mali durumları, evlilik birliği içinde önemli bir rol oynar. Türk hukuku çerçevesinde eşin evlenmeden önceki borçları ve bu borçlarla başa çıkma süreçleri şu şekilde ele alınabilir:

Evlenmeden Önceki Borçların Hukuki Statüsü

Türk Medeni Kanunu’na göre, evlilik birliği sırasında ve sonrasında edinilen mallar ve borçlar ortak kabul edilir. Ancak, evlenmeden önceki borçlar bu kapsamda değildir. Evlenmeden önceki borçlar, bireyin kişisel borçları olarak kabul edilir ve bu borçlardan diğer eş sorumlu tutulmaz. Bu durum, evlilik öncesi mali durumların korunmasını sağlar ve evlenmeden önceki borçların özel bir düzenleme gerektirdiği anlamına gelir.

Eşin Evlenmeden Önceki Borçları ve Sorumlulukları

Eşler, evlilik birliği içindeki mal rejimlerini belirleyebilirler. Evlenmeden önceki borçlar konusunda, evlilik sözleşmesi yaparak borçların sorumluluğunu düzenleyebilirler. Eşlerin evlilik öncesi borçlarını net bir şekilde ifade etmeleri ve bu borçların sorumluluğunu belirlemeleri önemlidir. Bu şekilde, her iki tarafın da hakları ve sorumlulukları açıkça ortaya konabilir.

Evlilik Sözleşmesi ve Evlenmeden Önceki Borçlar

Evlilik sözleşmesi, eşlerin evlenmeden önceki borçları konusunda belirledikleri düzenlemeleri içeren hukuki bir belgedir. Eşler, bu sözleşme ile evlenmeden önceki borçlarını, paylaşım düzenini ve sorumluluklarını belirleyebilirler. Evlilik sözleşmesi, evlilik birliği içindeki mali durumu netleştirmek ve olası uyuşmazlıkları önlemek adına önemli bir araçtır. Bu belge, eşlerin mali haklarını ve yükümlülüklerini önceden belirleyerek, evlilik süresince ve sonrasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yardımcı olur.

Evlilik Birliği İçindeki Borçlar ve Paylaşım

Evlilik birliği içindeki borçlar genellikle eşler arasında ortak kabul edilir. Ancak, evlenmeden önceki borçlar, bireyin kişisel borçları olarak kabul edilir ve ortak borçlar kapsamında değerlendirilmez. Evlilik birliği içerisinde bir sorun ortaya çıkarsa, mahkemeler eşlerin evlilik sözleşmesine ve diğer hukuki belgelere göre karar verir. Bu nedenle, evlenmeden önceki borçların net bir şekilde belgelenmesi ve sorumlulukların belirlenmesi, hukuki süreçlerde önemli bir rol oynar.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.