web analytics

Rekor Bütçe ve Cari Açığa Çözümü Açıklıyoruz! 2023’de Almanya nasıl bir milyondan fazla GES kurdu da, biz bin tane bile kuramadık! Avusturya, İtalya ve Almanya’dan sonra İspanya’da neden nükleeri bırakıyor, özgürleşiyor!

Yayınlama: 19.01.2024
A+
A-

Almanya, ABD, Avustralya vb. gelişmiş ülkelerin genelinde Güneş Elektrik Santrallerinin (GES) çoğunluğu dağıtık, yani küçüklü büyüklü çatı sistemleridir. Hem olduğu yerde tüketim yapılır hem de fazlasını devlet adil bir fiyatla satın alır. Bu çerçevede dünyada on milyonlar çatıya yatırım yaptı, ancak bizde binlerle ifade edecek sayıda bile değil.
Örneğin, 2023’de sadece Almanya’da 1.000.000 dan fazla, Türkiye’de ise 1.000’den az GES yapıldı. Diğer gelişmiş ülkelerde de durum Almanya’dakine benzer.
Ülkemizdeki bazı yetkililer aksini iddia etse de, öz tüketim fazlası yada enerjinin tamamının devlete satılması kesinlikle istismar yada kötü niyet değildir! Aksine AB, ABD vb. gelişmiş ülkelerdeki gibi enflasyonla, fazla ithalatla, bağımlılıkla mücadeledir! Üstelik, Almanya tamamını devlete satan lisansız GES sahiplerine daha fazla para ödemektedir. Ülkemizde TUİK raporlarına göre 12 milyon civarı çatı var. Bu çatılarda milyonlara üretim yaygınlaştırılsa yenilenebilir enerjide finansman sorunu da olmaz! Çünkü 3 ile 20 bin dolar arası yatırımı milyonlar yapabilir.
Bizde milyonlara yaygınlaşmamasının en önemli sebebi, enerjideki liyakatsizler ile bilerek devletin ve milletimizin enerjisine düşmanlık yapan vesayetçiler enerjimizde çok büyük ağırlığa sahip olmasıdır! Bizi ithalata ve bağımlılığa mecbur ediyorlar! Nasıl mı?

Örneğin, dünyada 2023’de 500 bin MW civarı yenilenebilir enerji kurulumu oldu.  Bizde ise EPİAŞ verilerine göre 3 bin MW’tın altında. Yani kişi başı dünya ortalaması 2 katımız civarı. Ve Ember vb. uluslararası kuruluşların verilerine göre, AB ve ekonomik gelişmiş ülkelerin geneli ise, kişi başı bizden ortalama en az 3-5 kat fazla yenilenebilir enerji gücü kurdular! Benzeri çok büyük sorunu 2030 hedeflerimizde de görebilirsiniz. Dubai’deki 118 ülke 3 kat, yani yüzde 200 artırma kararı alırken, bizdeki hedef ise yaklaşık sadece %50 artırma. Buda ihtiyacımızın yüzde 25 civarı! Çünkü vesayetçiler ve bilgisizler ihtiyacımızın en fazla yüzde 25 veya 30 civarını üretmemize ancak müsaade ediyorlar. Çünkü, son 20 yılın ortalamasına bakarsanız enerjimizin yaklaşık %70 civarı hep ithal!
Çok yüksek, 1 trilyon TL’yi geçen bütçe açığının en büyük nedenlerinden biride enerjimize kendi elimizle koyduğumuz engellerdir! Bu yüzden 2023’de milli temiz enerji için ölü yıl olarak geçti dense kesinlikle abartı değil! Çoğu yetkililerin yaptıkları söyledikleri ile çelişiyor. Çünkü  bir taraftan enerjide dışa bağımlılığı bitireceğiz deniyor, diğer taraftan yerli temiz enerjiler çok engelleniyor!
Çatı ve uygun olan her yerde Enerjiye yatırımın önü gereği gibi açılacağı yerde çok aşırı engellenmesi ve tüketiciye yüz milyarlarca sübvansiyon verilmesi yeterli enerji üretilmesine engeldir, bu durumda hem devletimiz hem de milletimiz zarar ediyor. Sürekli görüldüğü üzere yüksek bütçe açığının (2023’de 1,37 trilyon TL) ve enflasyonun en önemli nedeninden biri de ithal ve tekelcilerin elindeki enerjidir. Artı 2023’de 50 milyar dolardan fazla sadece enerjiden kaynaklı cari açık var (bkz. TUİK). Devletin ihtiyaç fazlası enerjiyi satın alması devlete zarar değil, milletimize ve hükümete çok büyük destektir. Devlet alınan bu enerjiyi iyi bir kârla da rahat satabilir. Yani, bize fosil ve nükleer enerjiyi fahiş fiyattan satan Rusya, ABD vb. ile vesayetçiler ve enerji baronları değil, aksine hem devlet hem de vatandaş kazanır!
Enerjide bağımlılıktan kurtulmanın en kolay ve ekonomik yolu özellikle çatılarda milli, temiz, ekonomik güneş santrali başata olmak üzere diğer yenilenebilir enerjilerin önü sonuna kadar açılması gerekirken, çıkarılan mevzuatlar, yönetmelikler enerji yatırımlarını maalesef engelliyor ve enflasyonla mücadeleye darbe vuruyor! Hem devlete hem milletimize zarar veriyor! Ülkeyi pahalılıktan ve bağımlılıktan kurtarmada yeterince cesur, emin, çalışkan ve liyakat sahibi olsak ithalat biter! Ülkemiz, üretim yerine faiz, aşırı borç vb. ile ekonomik olarak çökertilmeden, Gazze’ye dönüştürülmeden aklımızı artık başımıza alma vakti geldi ve geçiyor bile!
Avusturya, İtalya ve Almanya’dan sonra İspanya’da 2027’den itibaren nükleeri bırakıyor, özgürleşiyor! Biz aksine, bağımlılık zincirini nükleeri fazlalaştırarak daha da artırıyoruz!
İspanya, nükleere en iyi baz, temel güç alternatiflerinden olan HES’nin çok az ve jeotermal santralinin de hiç olmamasına rağmen nükleere son verecek! Nükleere son vermesinin nedenleri: Kurulumu ve işletmesinin çok pahalı olması, çok tehlikeli radyoaktif sızıntı Riskleri, çözüm bulunamayan atıkları, yakıtı uranyumda ve zenginleştirilmesinde dışarıya bağımlı olması! Ve yenilenebilir enerjiyi süper artırmasından kaynaklı ihtiyacının kısa süre sonra kalmaması!
Ancak, ülkemizde Jeotermal ile HES gücümüz ve tüm yenilenebilir enerjilerdeki potansiyelimiz çok muazzam olmasına rağmen, bizdekiler milli yenilenebilir enerji frenleniyor, ithal ve pahalı nükleerle dışarıya bağımlılığı maalesef artıracaklar! Çünkü bizde ne santral kurma teknolojisi, ne işletme tecrübesi, ne yakıtı uranyum, nede uranyumu zenginleştirme imkanı var, hepsi ithal tıpkı Akkuyu’da olduğu gibi!
Ayrıca yukardakiler olsa bile, ki yok, nükleerden elektriğe 4-5 kat daha fazla para ödemek istemiyorsak hayır diyelim. Çünkü dünyada şu an en pahalı elektrik enerjisi nükleerden ve bu enerjiye ihtiyacımız olmadığı halde, haksızlığa da bilerek evet demek zulümdür!  Yıllardır fosil yakıtla çok sömürüldük, aynı tuzağa kapitülasyonlar gibi Nükleerde de sürükleniyoruz!
Sonuç olarak, nükleeri bırakma ve yenilenebilir enerjiyi çok hızlı artırma politikalarında örnek ülkelerden biri olan İspanya’da 2023 yılı sonu itibariyle güneşin elektrik üretimindeki payı %20 civarına yaklaştı!
Türkiye’deki payı ise sadece %5 civarı! Ülkemizdeki en büyük engeller ise: Çok aşırı gereksiz, masraflı, zor ve uzun süren prosedürler, üretim fazlası enerjiye ya hiç para verilmiyor yada ölü rakam ödeniyor olması!
Güneş, Rüzgar ve diğer tüm yenilenebilir enerjiler önündeki bu tür diğer engeller acilen kaldırılmazsa, yüksek cari ve bütçe açığı, enerjide dışarıya çok bağımlılık ve pahalılık ülkemize darbeler vurmaya devam eder!

Cari açık ve Fosil enerjiden çıkışta ne kadar samimiyiz!
Dış borç alanlar AŞIRI DIŞ BORÇ ESİR EDER, ÜLKEMİZİ DE ETTİ!
Zengin ülkeler, fakir ülkeleri fosil yakıt kullanımına nasıl hapsetti?
Borçla mücadele örgütü Debt Justice’e göre, ‘zengin ulusların borçlarını ödemeye çalışırken, pek çok fakir ülkeyi şimdi ve öngörülebilir gelecekte fosil yakıt kullanımına bağımlı, esir hale getiriyor.
Birçok ülke, borcunu ödemek için gelir elde etmek amacıyla fosil yakıtları kullanma tuzağına düşmüşken,
aynı zamanda fosil yakıt projeleri genellikle beklenen gelirleri sağlayamıyor
ve ülkeleri başladıkları zamandan daha fazla borçlu bırakabiliyor’ (kaynak: www. thred.com)

Ülkemizidekilerde maalesef aynı tuzağa düştü ve bu yanlışta ısrar ediyorlar!
Bu zehirli tuzağa son verilmeli!
Örnekler:
 Bizdeki kurulum aktüel hızla giderse, kişi başı Polonya’nın dahi en az 3-4 kat gerisin de kalacağız!
. Ekonomik olarak büyük yara almamızın temelinde başat enerji olmak üzere yeterli üretimin çok alanda engellenmesi ve faizcilerin desteklenmesi Adaleti de çok zayıflatmaktadır!

 Enerji politikalarında çok geri kaldığımız yetmiyormuş gibi, kendimizle de çelişiyoruz!
Ülkemizde ki enerji sömürgecisi ve vesayetçilerin en büyük temsilcisi Enerjideki kodamanlarından Enerji politikalarımızı tehditle kötü etkileyen etkileyenlere haddi bildirilmeli. Çünkü, Kömür, Petrol, Doğalgaz zengini, yenilenebilir fakiri batı ülkeleri dahi genelde bizden fazla yenilenebilir enerji üretiyorlar! Çünkü bu gidişle, Temiz enerjide geri kalmış ülkelerden de geri kalacağız! Bundan dolayı  Vesayete, rantçılığa, vesayete karşı cesur olunmalı! Aksi takdirde ülkenin kıyametini yaklaştırıyorlar!

 Yeni araştırma: Hava kirliliği demans nedeni!
   
  Enerji vb.ndeki Vesayete (esarete) neden hakkıyla son veremiyoruz! Milletimiz bu kötü duruma layık değil!
Medyadaki ABD, Rusya, İngiltere vb.nin lobileri ve Enerjinin E’sinden anlamayan Vesayetçi silahşorlar, Yalan Ahkam kesmeye devam ediyor!
25.    Avrupa’da rüzgar kömürü geride bıraktı. Enerjide nükleere ve fosile mahkum edilmek için Rüzgarda da çok geri bırakılıyoruz!
26.    ABD “nükleeri çok artıracağız” diyerek başta bizdekileri ve dünyayı aldatıyor diye boşuna demiyoruz!
27.    Güneş (GES) ve rüzgar (RES)  2030 oransal hedefi belli olan ülkeler içinde kötü bir yerdeyiz!
28.    Enerjide dışa bağımlılık düşmedi! Enerji tüketimi 2022 enerji krizinden kaynaklı pahalılıktan azaldı!
29.    Nükleerde yeni İngiltere hilesi sahaya sürülüyor!
30.    İngiltere krallığı enerjide dünyayı ve ülkemizdekileri  “nükleeri artıracağız yalanı” ile neden yine aldatmasın ki?
31.    Nükleeri  gerçekten artırsa bile, ki inandırıcı değil, bize örnek olamaz!
32.    Norveç Avrupa’da ve dünyada yenilenebilir enerjide en iyi örnek alınacak ülkelerden biri!
33.    Yanlışta ve Vesayete boyun eğmedeki İnat kaybettiriyor!
34.    At gözlüğü ile bakıp veri yayınlayanların amacı hükümeti desteklemek değil, çok iyiymiş gibi yayın yaparak rehavetle belini kırmak!
35.    Devletin elektriğe, Doğalgaza verdiği destek, Enerjiye sol cebimiz yerine sağ cebimizden daha fazla para ödenmesi demek!
36.    Hastaya hasta olduğunu söylememek kadar kötü bir şey var mı?
37.    Böyle giderse, koşar adım büyük durgunluğa gidiyoruz!
Başta yenilenebilir enerji olmak üzere her alanda milli üretime %100 yönelmemiz kaçınılmaz! 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.